Publikationer

Birger Lundquist bidrog med teckningar till ett stort antal böcker. Ofta i samarbete med författarna Alf Henrikson och Jan Olof Olsson (JOLO).

Med Birger

Om Birger

Med Birger

Böcker där Birger Lundquist medverkat som illustratör

Om Birger

Birger Lundquist startade som illustratör för Dagens Nyheter redan som 19-årig och arbetade kvar fram till sin död i 1952.

Upp